top of page

Garanti

Miro Designroom olarak, tedarik ettiğimiz ve ithal ettiğimiz ürünlerin en yüksek kalite standardına sahip olduğundan eminiz.

Nadiren, bir ürün bu yüksek standartları karşılayamazsa, tedarik ettiğimiz tüm markaların yürürlükteki yasalarının gerektirdiği gibi, size ürünleri ücretsiz olarak değiştirecek, onaracak veya iade alacağız. Teslimattan sonraki 30 gün içinde bizimle iletişime geçmeniz durumunda ve aşağıdaki şartlar geçerliyse bu hakka sahip olabilirsiniz:

 • Ürünler hatalı;

 • Ürünler yanlış tanımlanmış;

 • Ürünler size gösterilen numuneden farklı ve / veya;

 • Ürünler yapmaları gerekeni yapmazlar.

Garanti Koşulları

Garanti koşullarımız Garanti Sağlayıcı tarafından belirlenir ve yalnızca ürünün kabul edilen normal kullanımı altında geçerlidir ve yalnızca üründe hatalı malzeme veya işçilikten kaynaklanan kusurlara kadar uzanır. Aşağıdakilerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış olabilecek diğer kusurlar için geçerli değildir:

 • Tesadüfi: hasar, kötüye kullanım, yanlış kullanım, kötü muamele, anormal stres veya zorlanma, olağandışı fiziksel veya çevresel koşullar, aşırı su basıncı veya sıcaklığı veya herhangi bir ürünün ihmal edilmesi.

Kusurların yalnızca ürünlerdeki hatalı malzemelerden veya işçilikten kaynaklandığı durumlarda, Garanti Sağlayıcı ürünü aşağıdaki garanti koşullarına tabi olarak onarmayı veya değiştirmeyi kabul eder:

 • Şüpheye mahal vermemek için, Garanti Sağlayıcı tarafından üretilen veya onaylananlar dışında aksesuarların takılması veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması bu garanti kapsamında değildir.

Garanti Talebi

Garanti talebinde bulunmak için, aşağıdaki belgelerin ekibimize  e-mail ile gönderilmesi gerekir (iletişim bilgileri aşağıdadır):

 • Satın alma belgesi (Fatura veya İmzalanmış Sevk İrsaliyesi)

 • Ürünün teslim edildiği adres dahil iletişim bilgileriniz

 • Söz konusu ürünün veya hatanın fotoğrafı

Kime Başvurmalı?

Garanti talebinde bulunmak için,

+90 392 223 87 82
info@mirodesignroom.com

Garanti Dışı Diğer Durumlar

Garanti, aşağıdaki nedenlerle geçersiz olacaktır:

 • Ürünler ilgili Ulusal Standartlara ve Devlet Düzenlemelerine uygun monte edilmediyse

 • Ürünler, üreticinin kurulum talimatlarına göre kurulmazsa

 • Ürün kurulum talimatlarına göre belirtilen sınırlamaları aşan su basınçları.

 • Onaylanmamış veya orjinal olmayan parçaların batarya gövdesine veya hat sonu su akışını düzenleyen ürünlere montajı

 • Miro Designroom tarafından önceden onay alınmadan yapılan onarım veya değiştirme çalışmaları

 • Giriş ve çıkış valflerindeki çalışma contaları, temizlikten çizilme vb. gibi adil aşınma ve yıpranma.

 • Ürünleri kanalizasyona bağlayan uygunsuz veya onaylanmamış bağlantı parçaları

 • Miro Desginroom tarafından yazılı olarak onaylanmamış ürünler üzerinde yapılan değişiklikler

 • Kullanımdan önce sistemin yetersiz yıkanması ve su tedarikinden kaynaklanan sorunlar (silt, iplik bandı, silikon, bakır talaşı, korozyon ve aşırı su basıncı dahil) nedeniyle oluşan hasarlar

 • Batarya takımındaki ve / veya duş başlıklarındaki kirli veya tıkanmış çıkış havalandırıcı eklerinin düzenli olarak temizlenmemesi veya değiştirilmemesi

 • Yazılı onayımız olmadan daha önce yapılmış standart dışı yedek parçalarla servis veya onarım

 • Musluk veya duşlardaki akış regülatörünün çıkarılması veya takılmaması

 • Yapıştırıcılar, sızdırmazlık malzemeleri veya aşındırıcı temizleyiciler vb. nedeniyle yüzey hasarları

 • Montaj veya montaj sonrası kullanımdan kaynaklanan yüzey hasarları

 • Garanti sağlayıcısı tarafından belirlenen ürünün kötüye kullanılması nedeniyle oluşan hasar

 • Üreticilerin bakım ve bakım talimatlarına uyulmaması

 • Ticari uygulamalarda kullanılan sert deterjanlar veya aşındırıcı temizleyiciler ve ürünler garanti kapsamında değildir.

 • Bir müşterinin ürünün satın alındığı sırada hatalı veya kusurlu olduğunu ve o sırada müşterinin bu tür bir hata veya hatanın farkında olmadığını gösterebilmesi durumu hariç olmak üzere, kullanım, temizlik gereksinimleri veya prosedürlerine uyulmaması

 • Ürünlerin Miro Designroom tarafından sağlanmayan bir ürünle birleştirildiği durumlarda, garantimiz sadece ürünümüzle sınırlıdır

Kampanya Ürünler

Kampanya olarak belirtilen tüm ürünler 12 aylık sınırlı garanti kapsamındadır.

Teslimatta Hasar Gören Ürünler

Herhangi bir ürün teslim edilirken hasar görürse, lütfen en kısa sürede bizimle iletişime geçin - bize bildirmek için teslimat tarihinden itibaren 30 gününüz vardır. Lütfen ürünü orijinal ambalajında sakladığınızdan emin olun.

Not: Aşağıdakileri sağlamak montajı yapacak kişi / müşterinin sorumluluğundadır:

 • Montajdan önce ürünün hatalı olmadığından emin olun

 • Satın alma işlemlerinden memnun olup olmadığınızdan emin olun

 • Ürünün tüm parçalarının eksiksiz olduğundan emin olun

 • Gerekli bakımı ve temizlik için yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan emin olun

bottom of page